Przedsiębiorstwo Lecznicze PULS-Andrychów

Informacje ogólne

a. Na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia udzielamy świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Zgodnie z zakresem kompetencji lekarza rodzinnego obejmujemy opieką całe rodziny- od wieku niemowlęcego po późną starość. Wykonujemy szczepienia, badania profilaktyczne, bilanse. Szczegółowy zakres świadczeń udzielanych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego reguluje umowa z płatnikiem.

Świadczenia te udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 –18.00.

b. Wykonujemy badania profilaktyczne w ramach „Programu profilaktyki chorób układu krążenia” skierowane do osób w wieku 35-55 lat. Badanie obejmuje m.in. badania laboratoryjne - cholesterol z frakcjami i glukoza, ekg oraz badanie lekarskie. Ich celem jest ocena globalnego ryzyka wystąpienia incydentu sercowo-naczyniowego np. zawału mięśnia sercowego, udaru mózgu.

c. W godzinach 18.00 - 8.00 oraz w dniach wolnych od pracy pomoc uzyskać można w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Najbliższe punkty, w których można uzyskać pomoc lekarza i pielęgniarki w nocy oraz  w dni wolne i święta w razie nagłego zachorowania:

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach Wadowice, ul. Karmelicka 5 tel. 33 872 12 12;

Kęty, ul. Sobieskiego 45  tel. 33 845 21 00 .

 

Zasady korzystania z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.
W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.
Dyżurujący lekarz udziela porad:
-w warunkach ambulatoryjnych,
-w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
-telefonicznie.
Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:
-nagłego zachorowania;
-nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
-gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Copyright © 2014. Puls-Andrychów. All rights reserved