Przedsiębiorstwo Lecznicze PULS-Andrychów

Informacje ogólne

a. Na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia udzielamy świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Zgodnie z zakresem kompetencji lekarza rodzinnego obejmujemy opieką całe rodziny- od wieku niemowlęcego po późną starość. Wykonujemy szczepienia, badania profilaktyczne, bilanse. Szczegółowy zakres świadczeń udzielanych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego reguluje umowa z płatnikiem.

Świadczenia te udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 –18.00.

b. W godzinach 18.00 - 8.00 oraz w dniach wolnych od pracy pomoc uzyskać można w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Miejsce pełnienia dyżuru:

NZOZ Przy Basenie: Andrychów al. Wietrznego 3 tel. 33 870 49 80

c. Wykonujemy badania profilaktyczne w ramach „Programu profilaktyki chorób układu krążenia” skierowane do osób w wieku 35-55 lat. Badanie obejmuje m.in. badania laboratoryjne - cholesterol z frakcjami i glukoza, ekg oraz badanie lekarskie. Ich celem jest ocena globalnego ryzyka wystąpienia incydentu sercowo-naczyniowego np. zawału mięśnia sercowego, udaru mózgu.

Copyright © 2014. Puls-Andrychów. All rights reserved